Book demo

Skilsmisse

Læs om hvad du som lægefaglig eller sundhedsplejerske ifølge autorisret psykolog Emil Rask kan gøre for at hjælpe et barn, hvis forældre skal skilles.