Book demo

Simple virkemidler

I kan stille pen og papir til rådighed for jeres patienter, så de kan tage noter under og til en konsultation. Det hjælper til at huske anbefalinger og spørgsmål. Husk også, at I kan bruge spørgeskemaer i NOVAX, som forbereder både jer selv og patienterne til en konsultationer.