Book demo

LIVA-app

LIVA er en app, der kan hjælpe borgere og patienter med at forebygge eller bremse udvikling af blandt andet livsstilssygdomme, diabetes og KOL.

Back to overview
January 4 2019