Book demo

Komplet systemløsning til jeres rusmiddelcenter

NOVAX-systemet til rusmiddelcentre er udviklet i samarbejde med landets private og kommunale rusmiddelcentre. Hovedfokus er på borgeroverblik, aktive brugere af centeret og medicinudlevering.

Kontakt os