Book demo

PPR

Ved at bruge NOVAX-systemet får I et arbejdsværktøj, der skaber overblik, blandt andet fordi I kan trække statistik på jeres arbejde med borgerne og på den måde se, hvilke indsatser der har bedst effekt. I kan kommunikere med samarbejdspartnere, der benytter EDIFACT-kommunikationsplatformen, eksempelvis sundhedsplejen og de alment praktiserende læger.

Kontakt os