Book demo

GDPR

Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere i din klinik overholder bestemte tekniske krav for at efterleve GDPR-kravene. Få et kort overblik her.